модул Маркет – външен вид


       

 

 

описание и възможности


Модул Маркет е по-специален модул към MoneyWorks, тъй като може да работи както заедно с останалите модули така и самостоятелно.
Служи единствено и само за продажби, като е оптимизиран за магазини и касови терминали.
Той е олекотен от излишна функционалност, с цел максимална скорост при завеждане на продажбите.

 

При закупуване на основния лиценз на MoneyWorks, модул Маркет е достъпен безплатно.

 

В профил Маркет може да работи и като самостоятелна програма.
В този профил няма нужда от закупуване на основния лиценз на MoneyWorks, а само на модул Маркет.
Отново тук може да работи заедно с БЕЗПЛАТНАТА версия на MoneyWorks, естествено с ограниченията, които има тя.
Това е начин да си организирате повече работни места използвайки БЕЗПЛАТНАТА версия, която по начало работи само на един компютър.

 

Ето някои от основните характеристики на модул Маркет:

  • силно опростен потребителски интерфейс;
  • улеснена работа за продавачите, без да е необходимо да бъдат специално обучавани за работа със системата;
  • използване на големи шрифтове за лесно виждане от разстояние;
  • поддръжка на баркод четци и касови апарати;
  • възможност за работа само с клавиатурата;
  • изчисляване на ресто;
  • задаване на автоматично отпечатване на фактури, документи и касови бонове;
  • настройки за пълно персонализиране на главния екран със задаване на Ваше фирмено лого, текст и цветове;
  • възможност за централизирано настройване параметрите на работните места;
  • защитеност на вече създадените документи, поради липса на интерфейс за тяхното редактиране.