Новите фактури за членството ни в EU


 sell_FAKTURA_EU.rtf Фактура при продажба /съгласно новите изисквания на ЗС/
 sell_AVANS_FAKTURA_EU.rtf Фактура при продажба /съгласно новите изисквания на ЗС/ – Авансово плащане
 sell_FAKTURA_OTST_EU.RTF Фактура при продажба с Т.О. /съгласно новите изисквания на ЗС/
 sell_FAKTURA_OTST_ENG.RTF Фактура при продажба с Т.О./съгласно новите изисквания на ЗС/ – Двуезична
 pay_FAKTURA_EU.rtf Фактура при изплащане на стока /съгласно новите изисквания на ЗС/
 back_KREDITNO_EU.rtf Кредитно известите при връщане на стока /съгласно новите изисквания на ЗС/
 bay_PROTOKOL_EU.RTF Протокол при доставка на стоки от EU
 pay_PROTOKOL_EU.RTF Протокол при изплащане на стоки от EU
 back_PROTOKOL_EU.RTF Протокол при връщане на стоки към EU

 

 

Фактури предоставени от ф.Venis с отличен дизайн


 sell_FAKTURA_VENIS_EU.rtf Фактура при продажба /съгласно новите изисквания на ЗС/
 pay_FAKTURA_VENIS_EU.rtf Фактура при изплащане на стока /съгласно новите изисквания на ЗС/
 back_KREDITNO_VENIS_EU.rtf Кредитно известите при връщане на стока /съгласно новите изисквания на ЗС/

 

 

Фактури за печат в текстов (DOS) режим


 sell_FAKTURA_EU_1.txt Фактура при продажба с вертикални линии на таблиците /съгласно изискванията на ЗС/
 sell_FAKTURA_EU_2.txt Фактура при продажба без вертикални линии на таблиците /съгласно изискванията на ЗС/

 

 

Допълнителни шаблони


 back_KREDITNO_IZVESTIE.rtf  Кредитно известие при връщане на стока
 back_VRASHTANE NA MOL.rtf  Протокол за връщане на стока
 back_Vrashtane na stoki.rtf  Протокол за връщане на стока
 back_FAKTURA_DEUTCH.rtf  Протокол за връщане на стока (Български/Немски език)
 bay_Expid_Belevka.rtf  Експедиционна бележка при доставка
 bay_KONSIGNACII.rtf  Консигнационна бележка при доставка
 bay_PROTOKOL.rtf  Протокол при доставки на стоки
 bay_Stokova_Razpiska.rtf  Стокова разписка при доставка
 distrib_T.rtf  Баланс по дистрибутори
 Locked1_Reservation.rtf Справка за резервирани стоки
 move_STOKOVA1.rtf  Стокова разписка при прехвърляне на стоки
 move_STOKOVA RAZPISKA.rtf  Стокова разписка при прехвърляне на стоки
 offer_OFERTA.rtf  Оферта
 offer_ORDER.rtf  Оферта на английски
 POrder_POR.rtf Поръчка за стоки
 pay_Faktura.rtf  Фактура при изплащане на стока
 pay_Garancia.rtf  Гаранционна карта при изплащане на стока
 pay_Stokova_Razpiska.rtf  Стокова разписка при изплащане на стока
 sell_FAKTURA.rtf  Фактура при продажба
 sell_FAKTURA_DEUTCH.rtf  Фактура при продажба ( Двуезична Български/Немски език)
 sell_FAKTURA_NEW.rtf  Фактура при продажба
 sell_Faktura_DVOINA.rtf Фактура при продажба оригинал и копие на 1 страница
 sell_Faktura_OTST.rtf  Фактура при продажба с отстъпки
 sell_Faktura_OTSTAPKA.rtf  Фактура при продажба с отстъпки
 sell_INVOICE.rtf  Фактура при продажба на Английски
 sell_Garancia.rtf  Гаранционна карта при продажба
 sell_Garancia2.rtf  Гаранционна карта при продажба
 sell_Garancia3.rtf  Гаранционна карта при продажба
 sell_IZNOSNA.rtf Износна бележка при продажба
 sell_KOLET.rtf  Бележка при създаване на колет
 sell_Konsignacia.rtf  Консигнационна бележка при продажба
 sell_PR_PROTOKOL.rtf  Приемно-предавателен протокол при продажба
 sell_PROFORMA.rtf  Проформа фактура при продажба
 sell_PROTOKOL.rtf  Протокол за продажба
 sell_STOKOVA.RTF  Стокова разписка при продажба
 sell_AVANS_STOKOVA.RTF  Стокова разписка при продажба – Авансово плащане
 sell_STOKOVA_magazini_new.rtf  Стокова разписка при
 sell_BILLA_FAKTURA_EU.RTF Фактура за продажба във формат за BILLA
 sell_BILLA_FAKTURA.RTF Фактура за продажба във формат за BILLA
 sell_BILLA_STOKOVA.RTF Стокова разписка във формат за BILLA
 sell_stokova 2.rtf  Стокова разписка (двоина Вариант-1)
 sell_stokova 3.rtf  Стокова разписка (двойна Вариант-2)
 skladStat_OBOSPRAVKA1.rtf  Обобщена справка в Складове и Стоки
 skladStat_OBOSPRAVKA.rtf  Обобщена справка в Складове и Стоки
 sOrder_PORYCHKA.rtf  Клиентска поръчка
 stat_REKAPITULACIA1.rtf  Рекапитулация в Стокооборот
 stat_REKAPITULACIA.rtf  Рекапитулация в Стокооборот
 wnoska_PKO.rtf  Вноска бележка при вноска на пари (вариант 1)
 wnoska_Wnosna_Belejka.rtf  Вноска бележка при вноска на пари (вариант 2)
 wnoska_Prihoden_Kasov_Order.rtf Приходен касов ордер
 recipe_TECHNO.RTF  Технология в Производство
 recipe_PLANING.RTF  Планиране в Производство
 recipe_PRODUCT.RTF  Продукция в Производство
 recipe_DOC.csv  Производство
 recipe_DOC.htm  Производство
 revalue_KREDITNO_EU.rtf  Кредитно за преоценка
 revalue_KREDITNO_ALL.RTF  Кредитно за преоценка – сборно

 

 

Схеми за съставяне на справките за ГФО за 2009 година


 OPR_2009.zip Отчет за приходите и разходите
 Balans_2009.zip Баланс
 OPP_2009.zip Отчет за паричния поток
 OSC_2009.zip Отчет за собствения капитал
* За коректна работа на схемите е необходима версия от дата 16-02-2010 или по-нова.

 

 

Схеми за съставяне на справките за ГФО за 2010 година


 OPR_2010.zip Отчет за приходите и разходите
 Balans_2010.zip Баланс
 OPP_2010.zip Отчет за паричния поток
 OSC_2010.zip Отчет за собствения капитал
* За коректна работа на схемите е необходима версия след дата 05-01-2011 или по-нова.

 

 

Документи за модул Счетоводство


 accsell_FAKTURA.RTF Фактура при продажба
 accsellkt_KREDITNO_IZVESTIE.RTF Кредитно известие при продажба
 accselldt_DEBITNO_IZVESTIE.RTF Дебитно известие при продажба
 accpko_PRIHODEN_KASOV_ORDER.RTF Приходен касов ордер
 accrko_RAZHODEN_KASOV_ORDER.RTF Разходен касов ордер
 accsellp_PROTOKOL_79_1_3.RTF Протокол за корекция на ползван данъчен кредит по чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС
 accsellp_PROTOKOL_79_2.RTF Протокол за корекция на ползван данъчен кредит по чл.79, ал.2 от ЗДДС
 accvopp_PROTOKOL_VOP.RTF Протокол за ВОП по чл.117, ал.2 от ЗДДС
 accvlg_VLAGANE_IZPISVANE.RTF Влагане-Изписване