защо обучение?


Продуктът GenSoft MoneyWorks вече широко се е наложил като индустриален стандарт за складово-търговски софтуер.
Макар да е разработен с идеята да е лесен за разбиране и максимално бърз и удобен за работа, огромният брой клиенти, които работят с него, налага непрекъснатото му развитие, одобряване, а понякога и усложняване.
Самостоятелното разучаване на продукта е възможно, но винаги остават неразкрити или неразбрани възможности на системата, а това води до неефективното и използване или се създават погрешни впечатления за възможностите и.
От друга страна в различните трудови борси все по-често се търсят специалисти вече обучени да работят с MoneyWorks. Всичко това наложи създаването на учебен център, който да спомага за изграждането на квалифицирани GenSoft MoneyWorks специалисти.

 

 

курсове за обучение


Фирма ГенСофт ООД предлага описаните по-долу курсове за работа с нашия софтуер. Курсовете се провеждат събота и неделя в учебния център на фирмата. Продължителността на курсовете е 2 дни по 4 часа. Изпитът и евентуалното сертифициране се провеждат следващата седмица. Цените за записване в курсовете могат да бъдат видяни в общата ни Ценова листа.

 

 

курс "Търговец"


Това е основният курс, който обхваща модулите свързани с ежедневната търговска дейност. Курсът включва: Складове и стоки, Фирми и Лица, Доставки, Продажби, Прехвърляне между складове, Вноски, Изплащане на стоки, Връщане на стоки, Фактуриране, Каси и банки, Оферти, Резервации, Клиентски поръчки, Клиенти и длъжници, Оборот пари, Архивиране, Печатар.

 

 

курс "Мениджър"


За да се включите в този курс, Вие трябва вече да сте сертифициран за курс b>"Търговец".
Курсът включва: Ценови листи и специални цени, Ревизия, Каси и банки, Доставни поръчки, Оборот пари, Стокооборот, Фактури, Печалби, Прогнозни печалби, Падежи, операции с Архивите, Настройки, Печатар, Пароли.

 

 

курс "Експерт"


За да се включите в този курс, Вие трябва вече да сте сертифициран за курс "Мениджър". Курсът включва: Валутни курсове, Връзка с отдалечени офиси, работа с Базата данни, Настройки, Печатар, Пароли, преинсталиране на програмата и нейните компоненти.

 

 

полагане на изпит и сертифициране


След всеки курс се провежда изпит и при успешно положен такъв всеки курсист получава Сертификат. Сертифицираните курсисти влизат в общодостъпен регистър със специалисти обучени да работят с MoneyWorks. Ако сте дългогодишен потребител на нашия софтуер можете да се явите само на изпит за сертифициране.

 

 

самостоятелно обучение


За самостоятелно обучение можете да си закупите Учебника към продукта или да си изтеглите online документацията към програмата.
За повече информация вижте тук.