Защита на личните данни на физически лица съгласно GDPRФирма ГенСофт ЕООД се отнася много отговорно относно защитата на лични данни на физическите лица и е въвела редица рестриктивни процедури относно събирането, съхраняването и използването на предоставените ни лични данни на физически лица.

Фирма ГенСофт разработва и внедрява бизнес софтуер MoneyWorks на крайни клиенти – търговски фирми и други юридически лица.

Изключително рядко софтуерът се закупува от физически лица и затова рядко се налага обработка на лични данни физически лица – клиенти.

Независимо от това, всеки такъв клиент уведомяваме какви лични данни желаем да ни предостави:
• Име и фамилия – с цел издаване на фактура;
• ЕГН – с цел издаване на фактура;

Ако имаме отказ, то във фактурата ще бъдат отпечатани 10 деветки;
• Адрес – с цел издаване на фактура и при необходимост от техническа поддръжка на място да имаме информация за адреса на обекта за посещение;
• Телефон – за да можем да се свържем с клиента във връзка с обслужването на софтуерния продукт;
• е-мейл – за да го нотифицираме за нови промоции и функционалности в програмата.

Информацията, получена от дадено физическо лице се използва единствено и само с указаните по-горе цели.

Всяко физическо лице, регистрирано в нашата база данни попълва писмена декларация за съгласие за предоставяне на тази информация във връзка с указаните по-горе цели, която декларация се съхранява в отдела по защита на личните данни.

Декларацията за съгласие можете да отпечатате от тук.

Съгласно приетия регламент EU 2016/679 за защита на личните данни GDPR, всяко физическо лице има правото да бъде „забравено“ , т.е. да пожелае заличаване на предоставени лични данни.

Искане за отказ от предоставяне на данни можете да отпечатате от тук.


След попълване на въпросното искане е необходимо да го изпратите сканирано по имейл на офисната поща или с писмо до регионален офис на ГенСофт.

При получаването в рамките на 72 часа ще бъдат предприети необходмите мерки за премахване на въпросните лични данни от базата на ГенСофт.Вижте Декларация от 25.05.2018 на ГенСофт ЕООД.