MoneyWorksN18


Базови цени:

         MoneyWorksN18 за Win / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   500 лв. без ДДС /  600 лв. с ДДС
  MoneyWorksN18 за Web / неограничен брой раб.места / - 4000 лв. без ДДС / 4800 лв. с ДДС

 

Допълнителни модули:

  модул Производство / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   500 лв. без ДДС / 600 лв. с ДДС
  модул Сервиз / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   500 лв. без ДДС / 600 лв. с ДДС
         модул Счетоводство (еднофирмено)  / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   500 лв. без ДДС / 600 лв. с ДДС
  модул Счетоводство (многофирмено)  / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   900 лв. без ДДС / 1080 лв. с ДДС
         модул Маркет / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   300 лв. без ДДС / 360 лв. с ДДС
  модул Мобилно приложение MoneyWorksN18 Mobile / за един потребител / -   300 лв. без ДДС / 360 лв. с ДДС

 

Пакетни цени:

         MoneyWorksN18 Win + Производство  -   900 лв. без ДДС / 1080 лв. с ДДС
         MoneyWorksN18 Win + Сервиз  -   900 лв. без ДДС / 1080 лв. с ДДС
         MoneyWorksN18 Win + Счетоводство  -   900 лв. без ДДС / 1080 лв. с ДДС


Повече информация за включените модули вижте тук.Годишни такси


Фирма GenSoft предлага следните целогодишни услуги:

 • Такса Актуализации:

  Включва всички подобрения на програмата за срок от 12 месеца от датата на активирането му.
  Таксата е както следва:

  MoneyWorks за Win / за 1 лиценз за 1 година / -   50 лв. без ДДС / 60 лв. с ДДС
  MoneyWorks за Web / за цялата фирма за 1 година / - 250 лв. без ДДС / 300 лв. с ДДС
  Счетоводство / за 1 лиценз за 1 година / -   50 лв. без ДДС / 60 лв. с ДДС
 •  

 • Такса Online обслужване:

  Позволява на всеки служител от фирмата да получава безплатна online поддръжка за 1 година.
  Таксата е в зависимост от броя работни места и версията Win/Web на MoneyWorks.


 • Такса Профилактика:

  Ежемесечна диагностика на системата и валидиране на клиентската База Данни, с цел повишаване нейната сигурност.
  Таксата е както следва:

  12 диагностики / за 1 година / -   240 лв. без ДДС / 288 лв. с ДДС

 • Такса Архивиране:

  Много препоръчителна услуга – според Наредба Н-18 при загуба на данни подлежите на глоба!
  Предлагаме ви архив на базата ви данни на наш сървър в дата център!

  Това ще ви гарантира актуална база при проблеми с хардуера, заразяване с криптовируси, пожари, кражби и други неприятни събития.
  Архивът се прави ежедневно автоматично, като пазим архиви за последните седем дни.
  Инсталационна такса 50 лева без ДДС / 60 лв. с ДДС, годишен абонамент за 12 месеца 300 лева без ДДС / 360 лв. с ДДС.


 

 

Месечен абонамент


Фирма GenSoft предлага следният месечен абонамент:

 • Абонамент Поддръжка:

  Включва посещения на място, безплатна online поддръжка, по-бързо време за реакция, по-ниски цени за доработки.
  Цената се определя на база заявени брой часове за посещения в офиса на клиента.

 

 

Цени за поддръжка и допълнителни услуги


Прелицензиране 10 лв. без ДДС /  12 лв. с ДДС
Online поддръжка 30 лв. без ДДС /  36 лв. с ДДС
Поддръжка на място при клиента 40 лв. без ДДС /  48 лв. с ДДС / час
Поръчкова функционалност по договаряне
Курс обучение и сертифициране

(обучението се провежда в учебните центрове на GenSoft, при
минимум 3-ма желаещи , моля проверете графика на тел. 0885509068)
100 лв. без ДДС /  120 лв. с ДДС
* Клиенти, имащи просрочени задължения към GenSoft не получават поддръжка или допълнителни услуги.

 

 

 

Литература


Документация, учебник и практическо ръководство (книга) – 25 лв. (крайна цена)

Повече информация можете да намерите тук.