MoneyWorks

Всички цени по-долу са без ДДС

Базови цени:

         MoneyWorks за Win / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   449 лв.
  MoneyWorks за Web / неограничен брой раб.места / - 2999 лв.

 

Допълнителни модули:

  модул Производство / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   449 лв.
  модул Сервиз / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   449 лв.
         модул Счетоводство (еднофирмено)  / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   449 лв.
  модул Счетоводство (многофирмено)  / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   749 лв.
         модул Маркет / за 1 лиценз (1 раб.място) / -   249 лв.
  модул Мобилно приложение MoneyWorks Mobile / за един потребител / -   249 лв.

 

Пакетни цени:

         MoneyWorks Win + Производство  -   799 лв.
         MoneyWorks Win + Сервиз  -   799 лв.
         MoneyWorks Win + Счетоводство  -   799 лв.

 

Отстъпки:

         За млади фирми (до 1 год. от регистрацията им)  -   15%
         Без обучение за клиенти познаващи MoneyWorks  -   25%
         За лоялни клиенти (клиенти с годишен абонамент)  -   35%
         За корпоративни клиенти (клиенти с месечен абонамент)  -   45%

 

 

Годишни такси


Фирма GenSoft предлага следните целогодишни услуги:

 • Такса Актуализации:

  Включва всички подобрения на програмата за срок от 12 месеца от датата на активирането му.
  Таксата е както следва:

  MoneyWorks за Win / за 1 лиценз за 1 година / -   50 лв.
  MoneyWorks за Web / за цялата фирма за 1 година / - 250 лв.
  Счетоводство / за 1 лиценз за 1 година / -   50 лв.
 •  

 • Такса Online обслужване:

  Позволява на всеки служител от фирмата да получава безплатна online поддръжка за 1 година.
  Таксата е между 100 лв. и 300 лв.. в зависимост от броя работни места и версията Win/Web на MoneyWorks.


 • Такса Профилактика:

  Ежемесечна диагностика на системата и валидиране на клиентската База Данни, с цел повишаване нейната сигурност.
  Таксата е както следва:

  12 диагностики в работно време / за 1 година / -   120 лв.
  12 диагностики в извънработно време / за 1 година / -   240 лв.

 • Такса Архивиране:

  Нова услуга – архив на базата ви данни на наш сървър в дата център!

  Това ще ви гарантира актуална база при проблеми с хардуера, заразяване с криптовируси, пожари, кражби и други неприятни събития.
  Архивът се прави ежедневно автоматично, като пазим архиви за последните седем дни.
  Инсталационна такса 50 лева, годишен абонамент за 12 месеца 360 лева.


 

 

Месечен абонамент


Фирма GenSoft предлага следният месечен абонамент:

 • Абонамент Поддръжка:

  Включва посещения на място, безплатна online поддръжка, по-бързо време за реакция, по-ниски цени за доработки.
  Цената се определя на база заявени брой часове за посещения в офиса на клиента.

 

 

Цени за поддръжка и допълнителни услуги


Прелицензиране 10 лв.
Online поддръжка 30 лв. на час
Поддръжка на място при клиента 40 лв. на час
Поръчкова функционалност по договаряне
Курс обучение и сертифициране

(обучението се провежда в учебните центрове на GenSoft, при
минимум 3-ма желаещи , моля проверете графика на тел. 0885509068)
90 лв.
* Клиенти, имащи просрочени задължения към GenSoft не получават поддръжка или допълнителни услуги.

 

 

Партньорска програма „Софтуер като услуга“

5 работни места + web версия за 1 година – срещу 1000 лв.


 

Целта на партньорската програма е да подпомогнем нашите настоящи и бъдещи клиенти да развиват бизнеса си,

да имат достъп до ключови наши технологии, да увеличат печалбите си, както и ние да популяризираме и развиваме нашият софтуер.

 

Основни аспекти в партньорската прогама са:

 • Даваме възможност на всички желаещи да получат 5 лиценза за MoneyWorks + Web версия срещу годишна такса от 1000 лв. без ДДС;
 • При желание за закупуване на получените лицензи, цената им се редуцира с 10% за всяка година, през която са ползвани „под наем”;
 • Даваме възможност партньорите ни да продават от наше име продукти ни срещу 10% комисионна при реализирана сделка;
 • Ангажираме се да популяризираме дейността на партньорите ни при други наши клиенти;
 • Ангажираме се да рекламираме нашите партньори на фирменият ни сайт, както и да им съдействаме със съвети от полезните бизнес практики.

 

Партньорската ни програма е отворена за всички фирми – настоящи и бъдещи клиенти.

 

 

Литература


Документация, учебник и практическо ръководство (книга) – 25 лв. (крайна цена)

Повече информация можете да намерите тук.

Всички цени по-горе са без ДДС.