Оснoвен наш продукт е MoneyWorks.

MoneyWorks e ERP система проектирана и разработена да покрива изискванията на възможно най-голям кръг различни клиенти.

Поради тази причина MoneyWorks има:

  • различни версии за основните платформи – Windows, Интернет;
  • различни режими на работа в зависимост от активацията му – платен, демо, безплатен;
  • различни профили на работа в зависимост от типа клиент – ERP, Счетоводство, Маркет.

 

По-долу следва кратко описание на различните варианти на програмата.

 

 

MoneyWorks за Windowsизтегли
Пълна инсталация – от дата: 06-04-2015,  размер: ~44Mb.
Служи за първоначална инсталация на продукта и съпътстващите го компоненти.
Използва се и след преинсталация на компютър за възстановяване на работното място.
научи повече…

 

 

изтегли
Последна версия – от дата: 28-12-2018,  размер: ~6Mb.
Служи за ръчно обновяване с по-нова версия на вече инсталирана програма.
Компресираният файл Sklad.cab съдържа ReadMe.txt инструкции как става самото обновяване.
При нормална работа обновяване от тук не би трябвало да се налага, тъй като MoneyWorks има механизъм за самообновяване.

В зависимост от начина му на активиране MoneyWorks може да работи в един от следните режими:

 

 

платена версия – служи за инсталиране на ново работно място.
След инсталиране е необходимо да се обадите в офиса на GenSoft за лицензиране на новото работно място.

 

демо версия – служи за инсталиране на тестова версия на продукта.
След инсталиране от екрана "Лицензиране" изберете 'Засега оставам в ДЕМО режим'.

 

безплатна версия – служи за инсталиране на безплатна версия.
След инсталиране от екрана "Лицензиране" изберете 'Преминаване към БЕЗПЛАТНА версия'.
научи повече…


В зависимост от типа клиент MoneyWorks предлага няколко различни профила за работа с него:

 

профил ERP – този профил е най-пълен и позволява използване на всички възможности на програмата.
Подходящ е за фирми занимаващи се с комплексна търговска дейност и/или производство.
Счетоводството включено към профила под формата на модул, който комуникира с търговската част.
Маркет модула също е достъпен тук и е базплатен към този профил.
научи повече…

 

профил Счетоводство – този профил е предназначен за счетоводители и счетоводни къщи.
Тук търговски операции не могат да се извършват, а само могат да се осчетоводяват.
Ако Счетоводството е многофирмено, всяка една фирма се визуализира в собствен бутон.
научи повече…

 

профил Маркет – този профил е предназначен за работа като касов терминал в магазини и супермаркети.
Подходящ е за ползване от касиери, които само продават и трябва да го правят максимално бързо.
Други видове търговски операции освен Продажби не могат да се извършват с него.
Екрана на модул Маркет може да се персонализира с логото и цветовете на съответния клиент.
научи повече…

 

 

MoneyWorks за Интернетдемо
Интернет версия – от дата: 14-12-2018
Служи за надграждане на Вашия DB сървър до Интернет сървър.
Позволява на Ваши служители и клиенти от всяка точка на света да имат достъп до предоставени от Вас данни и операции.
Инсталира се от GenSoft
научи повече…

 

 

Модул „Интернет магазин“


+

 

Съвместна разработка между GenSoft и фирма Mirchev Ideas интегрира MoneyWorks и тяхният online магазина Summer Cart.
Това прави възможно отварянето на Ваш собствен интернет магазин, който да бъде захранван с информация от MoneyWorks.
А Вашите клиенти ще имат удобството да пазаруват от Вас чрез Visa, Mastercard, AmEx, Maestro, ePay, PayPal и много други.
Модулa Интернет магазин служи за настройки и синхронизация с online магазина.

 

Summer Cart е лидер на пазара за online магазини. Повече информация за възможностите му можете да намерите на www.summercart.bg.

Ето още два полезни линка от сайта на SummerCart:

www.summercart.bg/module.php?ModuleName=com.summercart.news&NewsID=6

www.summercart.bg/page/59/gensoft.html

 

 

Учебник и Практическо ръководство


Книгата съдържа цялата документация, както и детайлен учебник и практическо ръководство за работа с MoneyWorks.
Отпечатана е изцяло цветно и на висококачествена хартия, като включва стотици илюстрации, обяснения и множество примери.
научи повече…