Оснoвен наш продукт е MoneyWorks.

MoneyWorks e ERP система проектирана и разработена да покрива изискванията на възможно най-голям кръг различни клиенти.

Поради тази причина MoneyWorks има:

  • различни версии на работа в зависимост от активацията – MoneyWorksSUPTO, MoneyWorksN18 , MoneyWorksERP;
  • различни режими на работа – Десктоп, Интернет;
  • различни профилиBasic, Счетоводство, Маркет.

 

По-долу следва кратко описание на различните варианти на програмата.

 

 

MoneyWorks за Windowsизтегли

Пълна инсталация – от дата: 06-04-2015,  размер: ~44Mb.
Служи за първоначална инсталация на продукта и съпътстващите го компоненти.
Използва се и след преинсталация на компютър за възстановяване на работното място.
научи повече…

 

 

изтегли
Последна версия – от дата: 21-09-2022,  размер: ~8Mb.
Служи за ръчно обновяване с по-нова версия на вече инсталирана програма.
Компресираният файл Sklad.cab съдържа ReadMe.txt инструкции как става самото обновяване.
При нормална работа обновяване от тук не би трябвало да се налага, тъй като MoneyWorks има механизъм за самообновяване.

В зависимост от начина му на активиране MoneyWorks може да работи в един от следните режими:

 

 

MoneyWorksSUPTO – лайт версия на продукта, модифицирана според изискванията на Наредба Н-18 за работа в 1 търговски обект, регистрирана като СУПТО под номер 58 в лицензионния списък на НАП.

 

MoneyWorksN18 – пълна версия на продукта, актуализирана според изискванията на Наредба Н-18 за работа с касови апарати и продажби в брой, регистрирана като СУПТО под номер 82 в лицензионния списък на НАП.

 

MoneyWorksERP – пълна версия на продукта за работа само по банка, без касови апарати и продажби в брой.
В зависимост от типа клиент MoneyWorks предлага няколко различни профила за работа с него:

 

профил ERP – този профил е най-пълен и позволява използване на всички възможности на програмата.
Подходящ е за фирми занимаващи се с комплексна търговска дейност и/или производство.
Счетоводството включено към профила под формата на модул, който комуникира с търговската част.
Маркет модула също е достъпен тук и е базплатен към този профил.
научи повече…

 

профил Счетоводство – този профил е предназначен за счетоводители и счетоводни къщи.
Тук търговски операции не могат да се извършват, а само могат да се осчетоводяват.
Ако Счетоводството е многофирмено, всяка една фирма се визуализира в собствен бутон.
научи повече…

 

профил Маркет – този профил е предназначен за работа като касов терминал в магазини и супермаркети.
Подходящ е за ползване от касиери, които само продават и трябва да го правят максимално бързо.
Други видове търговски операции освен Продажби не могат да се извършват с него.
Екрана на модул Маркет може да се персонализира с логото и цветовете на съответния клиент.
научи повече…

 

 

MoneyWorks за Интернетдемо
Интернет версия – от дата: 15-09-2022
Служи за надграждане на Вашия DB сървър до Интернет сървър.
Позволява на Ваши служители и клиенти от всяка точка на света да имат достъп до предоставени от Вас данни и операции.
Инсталира се от GenSoft
научи повече…

 

 

© 2022 GenSoft - Софтуер за склад, търговия, производство и счетоводство